DV相手からあなたや子供や親族を守る「保護命令」とは?

この記事を読んで分かること DV相手からあなたや子供や親族を守る「保護命令」 保護命令は接近禁止命令も含めて5種類 1.接近禁止命令とは? 2.電話等禁止命令とは? 3.子供への接近禁止命令とは? 4.親族等への接近禁止 … 続きを読む DV相手からあなたや子供や親族を守る「保護命令」とは?